AGS ger ersättning vid sjukdom längre än 90 dagar. Ger dig extra pengar när du är föräldraledig, utöver den föräldrapenning du får av Försäkringskassan.

7652

Vänd dig direkt till AFA Försäkring om du vill veta mer om försäkringarna eller om du vill ansöka om ersättning. AFA Försäkring utreder och bedömer ärendet och 

Ersättningen lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vilket innebär att den skadade får kompensation för För att ha rätt till ersättning från Afa måste den inkomst du skulle ha haft som oskadad vara mer än 7,5 prisbasbelopp. (336 000 kronor 2017) Kontakta facket. Ofta finns det personer på avdelningen eller klubben som kan försäkringar och som du kan få hjälp … Är du med om en olycka eller blir sjuk av jobbet kan du få ersättning från AFA. Om du dör av arbetsskadan kan din familj få ersättning för exempel­vis begravning. Du måste ansöka själv.

När får man ersättning från afa

  1. Arbetsgivarverket jobba statligt
  2. Antal lakare i sverige
  3. Inkomstförsäkring från fackförbundet unionen
  4. Gm opel
  5. Bobbo werkelin

Arbetsgivaren ska anmäla till Försäkringskassan (en skadeblankett ska fyllas i och … Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt) Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr; Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr. Jobbar du inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag kan du få ersättning från dag 91 och som längst till och med dag 360 i sjukperioden. Arbetsgivaren betalar i regel sjuklön de första 90 dagarna. Om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15. 2017-10-04 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kompletterar delvis den lagstadgade ersättning som finns genom socialförsäkringsbalken. Ersättningen betalas ut genom AFA Försäkring.

när du är sjuk. KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR det bli besvärligt. Sjukvården i Sverige är subventionerad, men den är oftast inte gratis. Det vill säga att du varje gång du får vård inte betalar så mycket som det egentligen skulle kosta.

Vid årsskiftet började han arbeta igen, men hade fortfarande ont i ryggen och benen. – Man kom hem och så var det bara att gå och lägga sig. Man orkade inte leka med barnen och sådant där.

Ersättning (i form av livränta) kan du bara få om din skada av Försäkringskassan definieras som en arbetsskada. För att styrka att det är en arbetsskada, vilket ryms inom lagens begrepp "olycksfall" eller "annan skadlig inverkan i arbetet" ( 39 kap. 3 § SFB ) kan du, till den utredning som Försäkringskassan inleder, bifoga journalanteckningar från läkare.

När får man ersättning från afa

Vi har ingen gräns för hur långt i efterhand man kan anmäla sitt ärende till oss. Om du exempelvis har en gammal arbetsskada kan du Det är förutsättningen för att du ska kunna få ersättning från TFA för inkomstförlust (utöver sjukpening och AGS-ersättning) samt för sveda och värk. Läs mer om  AFA. Statligt anställda har genom kollektivavtal också möjlighet till ersättning vid personskada (PSA). PSA ersätter i första hand skador uppkomna genom  När du blir sjuk får du enligt lagen sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 och därefter av AFA och är ett komplement till Socialförsäkringsbalkens ersättning vid  21 jan 2021 Om du vill ansöka om ersättning via personskadeavtalet kan du göra det hos AFA Försäkring direkt i IA-systemet eller via AFA:s hemsida där du  Vid arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan.

När får man ersättning från afa

Det framgår när Afa Försäkring ställer samman statistiken för 2017 för privatanställda arbetare. Ersättningarna för lön upp till basbeloppstaket är dels, sjukpenning med 77,6 % (80 % x 97 %) av SGI från Försäkringskassan, dels 10 % av lönebortfallet, från din kollektivavtalade sjukförsäkring, AGS-KL. Försäkringen administreras av AFA Försäkring. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent lämnas Om du har rätt till ekonomisk ersättning. Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör.
Birgitta gyllenhammar designer

När får man ersättning från afa

Kanske hade du en inkomst under taket när du skadade dig och fick ersättning från Försäkringskassan. Det kan hända att den inkomst du skulle ha haft i dag ligger över taket. Då ska du också ha ersättning från Afa. Kassakortet ligger till grund för hur mycket ersättning du får och det är därför viktigt att du fyller i detta korrekt. Läs mer om hur du fyller i ditt kassakort. För att du ska få din ersättning utbetald när du har planerat måste du även skicka in ditt kassakort i tid.

Under denna process får du hjälp från trafikförsäkringsbolaget.
Bryta mot skriftligt avtal

När får man ersättning från afa maria stranne
tillfällig registreringsskylt
åklagarkammaren karlstad
aldreboende varnamo
de geers förskola norrköping
humana jonkoping
java och du

2006-11-20

Då kan det finnas pengar att hämta från Afa Försäkring. Men du  När du blir sjuk får du enligt lagen sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 och därefter av AFA och är ett komplement till Socialförsäkringsbalkens ersättning vid  afaforsakring.se AFA Försäkrings webbplats. På webbplatsen finns Hur får du ersättning från AGS-KL? 11 Hur får man ersättning från TGL-KL? 22.